เวลาให้บริการ

Open time-01.png

โปรแกรมการแสดง

time A4-01.png

ที่อยู่

22/22 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 20150 

โทรศัพท์ :+66 0 3875 6877 - 9 
โทรสาร  :+66 0 38 756 875,                           :+66 0 38 756 977

ผู้ใหญ่ ๒๕๐ บาท
เด็ก   ๑๕๐ บาท
(ความสูง ๙๐ - ๑๓๐ เซนติเมตร)