อุโมงค์ในฝัน มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ

เปิดบริการทุกวัน

  • 9.00 น. ถึง 18.00 น.                                           ( ปิดจําหน่ายบัตรเข้าชม 17.30 น. )

ตารางเวลาการแสดง

  • ตู้นาก (10.00 , 14.30)

  • โซนปะการัง (10.30 , 15.00)

  • โซนปลาฉลามและปลากระเบน (11.00 , 16.00)

  • โซนไจแอ้นท์ ออฟ สยาม (11.30 , 15.30)

ที่อยู่

22/22 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 20150 

โทรศัพท์ :+66 0 3875 6877 - 9 
โทรสาร  :+66 0 38 756 875,                           :+66 0 38 756 977

ผู้ใหญ่ ๒๕๐ บาท
เด็ก   ๑๕๐ บาท
(ความสูง ๙๐ - ๑๓๐ เซนติเมตร)